Ellips Flex I²PL  – är vetenskapligt beprövad och säker apparatur för kliniska och vetenskapligt beprövade behandlingar.

Tekniken bygger på att ett högintensivt ljus dras till de olika kromoforerna i huden, det vill säga pigmentet (melaninet) i huden och håret och hemaglobinet i blodet. Ljuset absorberas och omvandlas till värme. Ellips Flex är mycket avencerad och har ett trippelskydd för att göra behandlingen så effektiv och samtidigt så skonsam som möjligt.

Vid alla typer av sk IPL  behandlingar är det viktigt att maskinen kan leverera tillräckligt med energi för att göra behandlingen effektiv och optimal som möjligt.

Behandlingen är ”smärt”fri men känns dock som man snärtar en gummisnodd mot huden. Huden kan kännas lite varm och att behandlingen ”jobbar” i ansiktet någon timme efteråt.  Du kan återgå till arbetet eller  andra sysslor efter behandlingen, även make up kan appliceras om så önskas vid behandling i ansikte och decolletage.

Vad du bör tänka på inför en Ellips Flex behandling:

* Ingen sol på det område som skall behandlas en månad innan samt en månad efter behandlingstillfället.

* Intag eller användning av medicin som gör huden ljuskänslig ska undvikas.

* Vid permanent hårborttagning får endast rakning av håren ske under den pågående behandlingsperioden,  ingen blekning eller vaxning får ske. Håren ska helst vara ca 4mm långa vid behandlingstillfället för att vi skall kunna göra en bedömmning av hårens placering samt tjocklek. Detta är nödvändigt för maskinens inställningar för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt.  Efter en bedömmning av håren rakas området samt decinficera om det skulle behövas. Rakning är ett moment som de flesta kliniker med mindre avancerad apparatur eller kunskap överlåter till sina kunder.