Fibromer

Kvastade fibromer, ”knottror” på halsen och större fibromer behandlar vi genom diatermi. 

Dessa typer av hudanomalier kan lämpa sig bäst att ta bort genom diatermi. Detta innebär att man skär av fibromen med en het nål.

Behandlingen kan upplevas som lite obehaglig beroende på behandlingsområdets storlek, placering samt hur känslig man är.

Resultatet blir mycket fint och oftast syns ingenting efter att ingreppet har läkt.